بازاریابی اسلامی‌

بازاریابی اسلامی‌

همانگونه که در قسمت ابتدایی گفته شد اسلام دیدگاه مثبتی به تجارت دارد و در موارد متعددی در قرآن و روایات به اصول اخلاقی تجارت اشاره شده است، که به مرور چندی از اساسی‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

. اصول پیرامون محصول بازاریابی اسلامی‌ :
هدف اصلی گسترش و ایجاد و اراسهٔ یک محصول و خدمت برآورده‌سازی خواست‌ها و نیازهای اساسی انسان است. دیدگاه اسلام نگرشی به نام رفاه اجتماعی را که شامل اصولی چون مشروعیت سود، قابل بازگشت بودن دارایی و قابل تحویل بودن محصول است، به جای اتخاذ تصمیماتی جهت حداکثر نمودن سود پیشنهاد می‌دهد.

.اصول قیمت‌گذاری محصول:
درد دیدگاه اسلام تبلیغات فریبندهٔ بازاریابی ممنوع بوده و تغییر و افزایش قیمت در صورتی مجاز است که به کیفیت محصول افزوده شده باشد.

.اصول تبلیغ محصول:
در چهارچوب اصول اخلاقی اسلام هرگونه بهره‌گیری نادرست برای تبلیغ و بازاریابی محصول ممنوع بوده و ناپسند شمرده می‌شود.

بازاریابی اسلامی‌
بازاریابی اسلامی‌

.اصول مربوط به کانال‌های توزیع محصول:
قائل شدن حق انتخاب برای مشتری و عدم اعمال فشار و اجبار، در دسترس بودن کالاها بدون قصد سوءاستفاده و بهره‌برداری ناسالم، عدم استفاده از اجبار در شیوه‌های بازاریابی و فروش از اصولی است که در کانال‌های توزیعی محصول باید رعایت شود.

.اصول مربوط به رقبا:
در دیدگاه اسلام هرگونه هم‌دستی و همکاری در جهت فریب و بیرون راندن رقیبان، غش و تقلب، یا برهم زدن معاملات آن‌ها و تلاش در جهت از رونق انداختن کسب‌وکار دیگران ناپسندیده و حرام است.

.اصول برنامه‌ریزی بازاریابی :
در برنامه‌ریزی از دیدگاه اسلام به مدیریت زمان و لزوم اجرای کارها در مدت مشخص تاکید شده است. از دیدگاه اسلام، سازمان می‌تواند مشکلات احتمالی را با برنامه‌ریزی، پیش‌بینی کرده و برای رفع‌ورجوع آن‌ها چاره‌اندیشی کند.

با توجه به تمامی نکات ذکر شده باید خاطر نشان کرد که در بازاریابی اسلامی، توجه به نیازهای غیرواقعی تایید نشده است و توجه به ارزش وجودی انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر این اساس در اسلام مهم‌ترین امور توجه به هدف اصلی و نهایی انسان که رستگاری می‌باشد است و هدف تمامی این اصول کاری و راه‌ها حتی در حیطهٔ بازاریابی، نیل به سعادتی ابدی است.

ثبت نام دوره مدیریت بازاریابی