مدیریت انبارداری

آشنایی با دوره مدیریت انبارداری

آشنایی با دوره مدیریت انبارداری

به نظر دکتر ماکان آریا پارسا دوره مدیریت انبارداری یکی از بهترین دوره ها برای کسانی است که قصد دارندبه شغل شریف انبارداری بپردازند.

انبار چیست؟

انبار به محل یا فضایی گفته می شود که بر اساس یک سیستم طبقه بندی صحیح، مواد اولیه، کالای نیم ساخته، محصول ساخته شده و یا فراورده های مختلف صنعتی و بازرگانی در آن نگهداری می شود.

تعریف انبارداری :

انبارداری عبارت است از :

1) دریافت مواد و اقلام و نگهداری صحیح آنها

2) تحویل به موقع اقلام به مصرف کننده با رعایت مقررات

3) اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی و مقدار مصرف کالا

4) جلوگیری از انبارش بیش از حد موجودیها

مدیریت انبارداری
مدیریت انبارداری

مدیریت انبارداری چیست؟

مدیریت یعنی هماهنگی بین همه امکانات و منابع از طریق برنامه ریزی سازماندهی و کنترل و نظارت تصمیم گیری و هدایت رهبری می باشد.زمان مدیریت انبار خود شاخه ای از سطوح مدیریتی در یک سازمان به شمار می رود. وظیفه اصلی مدیران اختیارات و مسئولیت های سپرده شده نسبت به اداره انبار اقدام می کند.انبارداری عبارت است از کلیه عملیات های مربوط به تهیه و دریافت موجودی مورد نیاز، نگهداری صحیح و اعمال کنترلهای موثر بر اقلام مذکور و تحویل آنها به مصرف کننده، طبق یک سیستم منظم و با رعایت دستورالعمل های حاکم بر سازمان که موجبات سهولت در ورود و خروج کالا با حداقل هزینه را فراهم می آورند. انبارداری شامل اجرای یک سری روشهای سیستماتیک و اعمال کنترلهای موثر از لحظه دریافت کالا تا زمان تحویل آن به مصرف کننده و خروج از انبار می گردد.

اهداف و وظایف انبارداری:

اهداف شامل موارد زیر میباشد :

تهیه ، سفارش دهی ، تحویل گیری و نگهداری کالا

وظایف شامل موارد زیر میباشد:

برنامه ریزی و مراقبت ازموجودی هر یک از اقلام همکاری در تأمین و کنترل دریافت کالا تسریع در امر تحویل کالا با رعایت مقررات

انبارگردانی چیست؟

انبارگردانی عبارتند از:

  • بررسي و کنترل نحوه چيدمان
  • انبارش و نگهداري كالاها
  • ارزيابي روش هاي پيش از انبارداري از جمله : صدور سفارشات ، انجام خريد و دريافت كالا در انبار
ثبت نام دوره مدیریت انبار