تکنسین داروخانه

آشنایی با دوره تکنسین داروخانه

آشنایی با دوره تکنسین داروخانه

تکنیسین داروخانه یا دستیار داروخانه که در ایران و در میان عوام نسخه پیچ نیز نامیده می‌شود، به کارکنان داروخانه انتساب می‌شود که معمولا در کنار دکتر داروساز به تحویل داروها اشتغال دارند. باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود. و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه‌ها مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره‌ای مشخص و اکثرا بصورت تجربی مشغول به این کارمی‌باشند.با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کار آموز زیر نظر اساتید این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.

این شغل می تواند، فرصتی عالی برای شما به عنوان یک کار تمام وقت و یا نیمه وقت باشد. به خصوص تکنسین داروخانه شدن فرصتی مناسب برای افرادی ست که قبلا تنها به طور تجربی اطلاعاتی داشته اند و یا افرادی که به طور کتبی از آن با خبر بوده اند و نیاز به دانشی تخصصی به صورت علمی و عملی دارند.

تکنسین داروخانه
تکنسین داروخانه

هدف دوره:

آماده سازی نیرو های متخصص نسخه پیچ جهت فعالیت در داوخانه و تأمین نیروهای مورد نیاز کارفرمایان صنعت دارویی می باشد.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افرادی که دارای متقاضی کار در داروخانه ها هستند، و دارا بودن مدرک دیپلم و آشنایی با زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره:

  • اشکال دارویی را شناسایی کنید.
  • دسته های درمانی داروها را بشناسید.
  • فرآورده های آرایشی و بهداشتی را شناسایی نماید.
  • انواع داروهای گیاهی را تشخیص دهید.
  • کاربری تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه را شناسایی کنید.
  • نحوه ارتباط و تعامل بین فردی در داروخانه را درک نمایید.
  • قوانین و حدود اختیارات در محیط داروخانه را بشناسید.
  • روش های نسخه خوانی را به کار ببرد.
  • کارآموزی در داروخانه را به درستی انجام دهید.
ثبت نام دوره آشنایی با تکنسین داروخانه