آشنایی با بهداشت روان

آشنایی با بهداشت روان

آشنایی با بهداشت روان به سلامت رفتاری و احساسی ، چگونگی فکر، احساس و رفتار اشاره داشته و اصطلاحا گاهی به معنای فقدان اختلال روانی است. سلامت روان می تواند زندگی روزانه، روابط و حتی سلامت جسمانی را تحت تأثیر قرار دهد. سلامت روانی همچنین شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی ، به دست آوردن تعادل بین فعالیت های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف پذیری روحی است. سلامت روانی شامل سلامت روانی، احساسی، روحی و اجتماعی ست و در هر مرحله از زندگی، از دوران کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی حائز اهمیت دارد.

دوره آشنایی با بهداشت روان، اصول اولیه بیماری روانی (افسردگی و سایر اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، روانپزشکی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال شخصیت) و علل آنرا (بیوشیمیایی، عصبی، رفتاری، رشد، ژنتیک، اجتماعی) مورد بررسی قرار داده؛ و درمان ها (مدلهای دارویی، روانشناختی، روحی و معنوی) و مراقبت های بهداشتی خاصی (مراقبت مشترک، بستری درمانی حاد، سرپایی، بهداشت عمومی، جامعه و بهبود) را برای آنها در نظر میگیرد.

آشنایی با بهداشت روان
آشنایی با بهداشت روان

نتایجی که دوره بهداشت روان به همراه دارد شامل توسعه دانش و درک دیدگاه های کلیدی نظری، تجربی و سیاست های موجود در رابطه با سلامت روان، نشان دادن دانش و درک اشکال اصلی اختلال روانی ، کسب مهارت های ارتباطی برای کار در گروه های کوچک تحقیقاتی و تهیه و مشارکت و نوشتن مقاله علمی است.

اهدافی که برنامه آموزش آشنایی با بهداشت روان دارد شامل ایجاد درک درستی از دیدگاه های تاریخی و معاصر در مورد انحراف ذهنی یا بیماری روحی، ایجاد آگاهی از طبقه بندی فعلی و پردازش اختلالات ذهنی، بررسی تاریخ و وضعیت فعلی جنون حقوقی، حقوق بیماران و مسائل حقوقی مرتبط، کسب اطلاعات مفید در مورد اثرات متفاوت اختلالات روانی با توجه به جنس، سن، نژاد و وضعیت اجتماعی-اقتصادی، آشنایی با شرایط روحی، درمان، و متغیرهای جمعیت شناختی در زمینه بهداشت روان و آشنایی با مسائل جاری موثر در تحقیقات و عمل در زمینه سلامت روان میشوند.

ثبت نام دوره بهداشت روان