رشته حسابداری مقدماتی

رشته حسابداری مقدماتی

رشته حسابداری مقدماتی ، اصول حسابداری اولیه، مفاهیم حسابداری و اصطلاحات حسابداری را معرفی می کند. برخی از اصطلاحات حسابداری که در رشته حسابداری مقدماتی می آموزید شامل درآمد، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، صورت سود، ترازنامه و گزارش جریان نقدی است. علاوه بر این، در رشته حسابداری مقدماتی با حسابرسی حساب ها و اعتبارات آشنا خواهید شد و یاد میگیرید که چگونه معاملات را ثبت کنید. علاوه بر این پی میبرید که چرا دو اصول حسابداری اساسی، اصل شناخت درآمد و اصل تطبیق، اطمینان میدهند که صورت در آمد شرکت ،نشان دهنده سود آوری است.
حسابداری مقدماتی دارای اصول و قواعدی ست که از جمله آنها میتوان به فرضیه اقتصادی، اصل هزینه، فرضه واحد پولی، فرضیه دوره زمانی ، اصل افشای کامل، اصل مواجه شدن، اصل تطبیق، اصل شناخت درآمد ومحافظه کاری اشاره کرد.

رشته حسابداری مقدماتی
رشته حسابداری مقدماتی

دوره های حسابداری مقدما تی، به درک اصول حسابداری اولیه، معاملات و عملیات کمک میکنند. همچنین، هر بخش شامل نمونه های زیادی از معاملات واقعی کسب و کار و حتی نمونه های حسابداران و صورت حساب های مالی برای کمک به درک مفاهیم است. این دوره ها شامل اصول حسابداری مالی، اصول حسابداری، چرخه حسابداری، صورت های مالی، نسبت های مالی ، دارایی ها، دارایی جاری و نقد ینگی هستند.
حسابداری مهم ترین بخش هر کسب و کار موفقی ست که کل سود، زیان، اعتبارات و بدهی ها را ثبت می کند. بنابراین، آموزش حسابداری مقدماتی میتواند اطلاعات حیاتی که برای درک رشد کسب و کار ، ترقی و سود آوری و جریان نقدی نیاز دارید را در اختیار بگذارد. به طور خلاصه، بدون درک اصول اساسی حسابداری نمی توانید کسب و کاری راه اندازی کنید وحتی نمی توانید امیدوار باشید که اصول حسابداری به رشد و سود کسب و کارتان کمک کند.
مدارک موجود برای رشته حسابداری شامل فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا میشوند.

ثبت نام دوره حسابداری مقدماتی