حسابداری مقدماتی

آشنایی با حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی خلاصه ای از تمام معاملات انجام در یک مکان برای منعکس کردن موقعیت مالی شرکت است. در زمینه حسابداری مقدماتی، قوانین و مفاهیم کلی وجود دارد. این قوانین کلی که به اصول و دستورالعمل های حسابداری اشاره دارند ، پایه و اساس قوانین حسابداری دقیق تر، پیچیده تر و قانونی تر را تشکیل میدهند. هدف از این رشته ، ارائه دانش مقدماتی از حسابداری و مرور کلی اصول حسابداری مربوط به تهیه گزارش های مالی و مدیریتی است. تمرکز اصلی این رشته بر این مطلب است که چگونه اطلاعات حسابدار توسط انواع ذینفعان در تصمیم گیری، کنترل و تصمیم گیری های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار میگیرد.

حسابداری مقدماتی
حسابداری مقدماتی

این دوره ، اصول اساسی چرخه حسابداری شامل درک و شناخت اصول اوایه حسابداری و معاملات را به دانشجویان معرفی می کند. این دوره، مطالعه فشرده اصول و روش های حسابداری اولیه برای جمع آوری، ضبط، خلاصه، گزارش و تفسیر داده های حسابداری است. مباحث دوره شامل مقدمه ای برای تفسیر اطلاعات مالی برای اهداف تصمیم گیری، دارایی های مالی شامل پول نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بدهی ها، موجودی و هزینه کالاهای فروخته شده، دارایی ها و استهلاک ، واگذاری کارخانه و تجهیزات، دارایی های نامشهود و منابع طبیعی میشود.
آموزش اصول حسابداری مقدماتی برای موفقیت در هر کسب و کار ی با هر اندازه ای ضروری است و صاحبان کسب و کارهای کوچک میتوانند به بهترین نحو از این موضوع بهره بگیرند. حسابداری صحیح و تجزیه و تحلیل مالی نه تنها به نظارت بر هزینه های بلکه به کشف راه های جدید رشد نیز کمک چشمگیری میکند. علاوه بر این، تضمین می کند که مسئولیت تعهدات مالیاتی به دولت و کارکنان رابر عهده دارید. حسابداری مقدماتی برای مدیریت اعتبارات و بدهی ها ودر تصمیمات کسب و کار روزمره نیز به کار می رود.
مدارک موجود برای رشته حسابداری شامل فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا میشوند.

ثبت نام دوره حسابداری مقدماتی