ایمنی صنعتی

رشته ایمنی صنعتی

رشته ایمنی صنعتی ، به مدیریت تمام عملیات ها و حوادث در صنعت برای محافظت از کارکنان و دارایی های آنها از طریق به حداقل رساندن خطرات ، حوادث و ناهنجاری ها اشاره می کند. ایمنی صنعتی، موضوعات موثر بر ایمنی پرسنل و تجهیزات موجود در یک صنعت خاص را پوشش می دهد. و معمولا در مورد موضوعات: ایمنی عمومی، ایمنی و بهداشت ایمنی فرایند و تولید، ایمنی مواد، ایمنی محل کار، ایمنی آتش، ایمنی برق، ایمنی ساختمان و سازه و ایمنی زیست محیطی بحث می کند.
ایمنی محیط کار اهمیت فراوانی دارد و اجرای برنامه ایمنی موثر یکی از بهترین تصمیم های ست که شرکت میتواند بگیرد. ایمنی صنعتی محیط کار موجب محیطی سازنده ، کاهش غیبت، رسیدن مزایای کار به حالت استاندارد، داشتن کارمندهای شاد تر، کاهش تقاضای بیمه، کسب و کار برد- برد، افزایش ارزش برند و کاهش هزینه های خرابی میشود.

ایمنی صنعتی
ایمنی صنعتی

در زمینه ایمنی صنعتی و محیط کار، ایمنی محیط کار فقط با استفاده از روش های مختلف تامین نمیشود بلکه کارکنان نیز باید بتوانند محیط های غیر امن را شناسایی کنند، از اتفاقات اطراف شان آگاه باشند، از ابزار و ماشین آلات درست استفاده کنند، در مواقع اضطراری به خروجی ها دسترسی داشته باشند، استرس شان را کاهش دهند و تجهیزات ایمنی صحیح بپوشند.
دوره های آموزشی ایمنی صنعتی شامل آگاهی از آزبست، جلوگیری از آسیب دیدگی، اقدامات احتیاطی جهانی، انجام بازرسی های ایمنی محل کار / تجزیه و تحلیل خطر کار، عملیات ورودی فضایی محصور شده، سرپرست فضایی محصور شده ،عملیات نجات فضایی محصور شده، کنترل انرژی خطرناک ، برنامه های اقدام اضطراری / تخلیه، حفاری ،حفاظت سقوط / ایمنی نردبان / کار در ارتفاع ، آموزش آتش نسوز / کنترل آتش سوزی آغازین ،ارتباطات خطر (شامل موارد جدید GHS) ، حفظ شنوایی ، پیشگیری از بیماری گرما، تحقیق حادثه، تجهیزات حفاظتی شخصی، حفاظت تنفسی (با یا بدون آزمون مناسب) میشود.
رشد بازار ایمنی تا حد زیادی تحت تاثیر قوانین دولت، پیشرفت های تکنو لوژیکی و افزایش تقاضا از طرف کشورهای درحال توسعه ای است که به سوی پیشرفت در حرکتند. با این حال، عوامل اصلی محدودیت شامل پیچیدگی استانداردها، عدم آگاهی و هزینه بالای محصولات ایمنی صنعتی است.
رشته ایمنی صنعتی دارای مدارک فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی