مدیریت محیط زیست

آشنایی با سیستم مدیریت محیط زیست ، بهداشت و ایمنی

سیستم مدیریت محیط زیست ، بهداشت و ایمنی ، مجموعه ای از دستورالعمل ها و ابزارهای قدرتمند و موثریست که برای بررسی حفاظت از محیط زیست ، بهداشت حرفه ای و ایمنی در محل کار (OHSW) استفاده میشوند و به اندازه ارائه محصولات با کیفیت اهمیت دارد.

امروزه تمام بخش های شرکت های سازمانی یا سازمان ها بر روی کیفیت و محصولات تمرکز دارند اما HSE – MS بر این اصل تأکید می کند که ، مدیریت بهداشت و ایمنی باید در همه بخش های سازمانها، مخصوصا صنایع نفت و صنایع شیمیایی تعریف شود. سیستم مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی دارای دو هدف کلی کاهش عوارض جانبی ناشی از شرایط کارکرد عادی و جلوگیری از حوادث ناشی از شرایط عملیات غیر طبیعی ست.

مدیریت محیط زیست
مدیریت محیط زیست

از جمله دستاورد و مزیت های سیستم مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی مواردی مانند بهبود سلامت و ایمنی کسب و کار و در نتیجه کاهش حوادث ، آگاهی بهتر از الزامات قانونی ، بهبود روابط و روحیه بهبود ، کاهش هزینه های کسب و کار وکنترل موثر ریسک هستند. مدل سیستم مدیریت HSE شامل هشت جزء تعهد و رهبری و مسئولیت پذیری، سیاست ها و اهداف، سازمان و منابع، پیمانکار و مدیریت تامین کننده، مدیریت ریسک، فرآیندهای کسب و کار، نظارت بر عملکرد و بهبود و حسابرسی و بررسی میشود.

آموزش سیستم مدیریت محیط زیست ، بهداشت و ایمنی، اهمیت اقدامات بهداشتی، ایمنی و محیطی در محل کار، روش های کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث در محل کار، توسعه بهترین سیستم بهداشتی، ایمنی و مدیریت زیست محیطی، روش های کاهش سرعت وقوع خطرات ناشی از سلامت و محیط زیست ناشی از شرایط محیط کاری و بهبود سلامت وایمنی و فرهنگ محیطی را در بر میگیرد. استفاده از رویکرد سیستماتیک سیستم مدیریت محیط زیست، موجب ساده تر و موثرتر کسب و کار میشود. این رویکرد تعداد اشتباهات و هزینه های اصلاح مشکلات و سطح خطر را کاهش داده و تضمین می کند که قوانین رعایت شوند.
دریافت مدرک ایمنی صنعتی