برنامه ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تعریف مدیریت برنامه ریزی آموزشی :

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از بدست اوردن اهداف های سازمانی یا چیزی بالاترازآن .مشاهده تحقیقات نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند با بیش از 85% انرژی خود استفاده میکنند. مدیریتی که قدرت حداقل کار مورد پسند را با استفاده از امکانات مدیریتی مانند : جریمه ، کاهش حقوق و …. ایجاد کند ؛ مدیر موفق شناخته می شود, ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 85% توانای های افراد را به کار گیرد .

آموزش مدیریت برنامه ریزی :

برای موفق و تاثیر گذار بودن ، توانای های ذاتی و محیطی معینی قابل توجه است که مدیر مؤثر نیاز به توانای های حرفه ایی ، درک بالای شخصیتی ، طراحی و کار گشایی مسائل دارد . یک مدیر مجرب ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (افزایش حقوق ، ترفیع جایگاه و …) و محیط سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی از موردهای دیگرموفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای اتفاقی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای مدیریت ایجاد موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و تاثیر گذار بودن هر مدیر براساس نظر و اصول های سازمانی انجام می گیرد .

مدرک برنامه ریزی

برای بدست اوردن هدف مورد قبول ، باید قبل از تلاش فیزیکی یا استارت انجام کار، تلاش ذهنی فرد یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد. برنامه ریزی بنیاد و اساس کار مدیریت را تشکیل می دهد.

برای رسیدن به اهداف با سازمانی بودن برنامه ریزی قابل ظهور است. بسته به فعالیت‌ها، برنامه ها شامل (کوتاه مدت ، میان‌مدت و بلند ‌مدت هستند). مدیرهایی که در کاوش حمایت‌های بیرونی هستند ، مهمترین و تکنیکی ترین سند برای رشد انها برنبمه سازمانی است . برنامه ‌ریزی سازمانی می‌تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت‌های پنهان بازی کند. برنامه ریزی سازمانی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می‌کند برنامه ریزی سازمانی مطمئنا پلی است برای رسیدن به اهداف ما در اینده.

چه کسی فعالیت و نواوری میکند ؟

ایجاد نوآوری و خلاقیت رشد و فعالیت فکری و ذهنی است و به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا هم بستگی بین انگیزش هاست.

مهارت و توانایی در ایجاد خلاقیت، قابلیت استقامت و صبر را بیشتر خواهد کرد و این موضوع باعث می شود که درک شکست در مدیریت تغییر کند. شکست یادگیری برای فرصت واقعیتهای موجود و مفهوم دقیق و درست آن است .کاربرد و توانایی استفاده از نواوری اساسا موقعیت ما را نسبت به واقعیت های در دست متغیر میکند در حالی که موقعیت موجود را نه تنها به چشم رقبا بلکه دوست خود به شمار میآوریم. با نگاهی دقیق و زیرکانه به واقعیتهای در دست بسیار حائز اهمیت است و انسان باید تصویری چشمگیر از اهداف و انگیزش های خود داشته باشد.

برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی آموزشی

تعریف برنامه ریزی :

برنامه ریزی فرایندی از مراحل پیوسته و مشخص شده برای تولید یک خروجی پایدار درغالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات است ما نمی توانیم نسبت به اینده با برنامه ریزی ,کنترل ان را در دست بگیریم امه میتوانیم ان را پیش بینی و برنامه ریزی کنیم. و این فرایند ما را در رابطه با این موضوع یاری می کند. برنامه ریزی، تصمیم‌ گیری در شکل رایج آن نیست ما, می توانیم از این حرفه برای مجموعه کلی هدف ها هماهنگی تنظیم کنیم . برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود. برنامه ریزی ,وابسته بر انتخاب ,و مربوط سازی سازی با محتویات است . همانطور که گفته شد برنامه ریزی آموزشی فقط یک فرایند تصمیم‌گیری نیست بلکه مجموع عملیات شامل روشن ساختن و با محتوای حقایق و مشخص کردن تفاوت در بین آنهاست.

ویژگی‌های برنامه ریزی :

  • تشخیص دادن نیاز یا بازتاب یک انگیزه وهدف
  • جستجو وجمع اوری محتویات
  • ارتباط داشتن بین محتویات و اطلاعات
  • نگرش هدفها
  • تأمین مقدمات
  • اینده نگری برای پیش امد های اینده
  • ساخت زنجیره‌های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی
  • تفکیک هدف ها
  • الویت دادن هدف ها

ثبت نام دوره مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی