مدیریت قرارداد

اصول مدیریت قرارداد

مدیریت قرارداد ، مدیریت کردن قراردادهای منعقد شده با مشتریان، فروشندگان، شرکا یا کارمندان است. در این نوع مدیریت نیز، آموزش و حفظ پرسنل درگیر در مدیریت قرارداد برای مذاکره، حمایت و مدیریت قراردادهای موثر اغلب دشوار است. مدیریت قرارداد شامل مذاکره در مورد شرایط و ضوابط موجود در قراردادها و اطمینان از تطبیق با شرایط و ضوابط و همچنین مستند سازی و توافق برای هر گونه تغییر یا اصلاحی که ممکن است در طول اجرای آن بوجود بیاید. می توان مدیریت قرارداد را به صورت فرایند سیستماتیک و کارآمد مدیریت ایجاد قرارداد، اجرای و تجزیه و تحلیل به منظور به حداکثر رساندن عملکرد مالی و عملیاتی و به حداقل رساندن ریسک خلاصه کرد.

مدیریت قرارداد
مدیریت قرارداد

یک مدیر قرارداد باید به درک عمیقی از صنعت و کسب و کار برسد و میتواند این شناخت ودر ک را از طریق مهارتهای بین فردی و مذاکره یا توانایی ایجاد و حفظ روابط تجاری قوی بدست آورد. و اگر فردی به مهارت های لازم برای مدیریت موثر و مدیریت قراردادها علاقمند باشد، دوره کوتاه مدت مدیریت قرارداد ایده آل خواهد بود . محتوای این دروه مدیریت قراداد شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل، برون سپاری، اصطلاحات مدیریت قرارداد، برنامه ریزی قبل از قرارداد و بهترین شیوه منعقد کردن قرارداد، سازماندهی قبل از اعطای قرارداد، قرارداد و مهارت های مذاکره، مدیریت و کنترل قرارداد و مدیریت موافقت نامه های سطح خدمات است.
دوره آموزش مدیریت قرارداد، طیف گسترده ای از مهارت ها لازم و دانش مرتبط برای کنترل موفق و موثر قراردها را آموزش میدهد . قراردادها در ایجاد و حفظ روابط مثبت بین شرکت ها و سازمان ها و در نتیجه رسیدن به اهدافشان اهمیت فراوانی دارند. بنابراین، کاندیدهای مدیریت قرارداد روند حساس تفسیر زبان قرارداد را یاد میگیرند تا اطمینان حاصل شود که تمام ریسک ها به حداقل رسیده اند . مدیریت قرارداد با نوشتن قرارداد آغاز شده وبا نظارت بر قرارداد ادامه پیدا میکند. اهداف آموزش مدیریت قرارداد نیز مواری مانند درک اصطلاحات قانونی، کاهش خطر در تحویل قرارداد، به حداکثر رساندن هزینه تدراکات، درک نقش قرارداد در پروژه ها، درک نقش قراردادها در تدارکات و نجام تعهدات فرآیند قرارداد را در بر میگیرد.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت قراداد