طراحی پایپینگ

طراحی پایپینگ چیست؟

طراحی پایپینگ ، مانند سایر تخصص های فنی به دانش پایه ای نیاز دارد که مبتنی بر استانداردهای شرکت، تجربه میدانی، دانش مهندسی و کاربردی است. به غیراز پیش نویس ها و ابزار CAD، این دانش برای خواندن استانداردها ، بازدید از محیط، اصلاح کار دیگران، هدایت توسط بازرسان و مدیران و ارائه دهندگان ضروری بوده و شامل شش پیش نیاز جبر،هندسه، فیزیک ، شیمی،هندسه توصیفی و CADعمومی است.
دوره طراحی پایپینگ ، تمام جنبه ها و مسائل مربوط به پایپینگ را برای کسانی که در طراحی، تجزیه و تحلیل، ساخت، نصب، نگهداری یا مالکیت سیستم های لوله کشی دخیل هستند، به صورت کلی مرور می کند. این دوره برای افرادی که در زمینه مواد شیمیایی، نفت، مواد خام، مواد پلاستیکی، کاغذ، تولید، محیط زیست و تهویه مطبوع هوا مشغول به کار هستند، مفید و کاربردی است. مباحث عمومی این دوره عبارتند از طراحی فشار، ملاحظات جریان و اندازه، تحلیل انعطاف پذیر، بارهای خالی، بارهای تجهیزات، بارهای پویا و حمایت و محدودیت.

طراحی پایپینگ
طراحی پایپینگ

برنامه آموزش طراحی پایپینگ ، اصول و طراحی قطعات و تجهیزات سیستم لوله کشی، طراحی و طراحی لوله کشی را به دانشجویان آموزش می دهد. دانشجویان میتوانند از طریق این برنامه، مهارت های تحلیلی و طراحی را برای اطمینان از مطلوب بودن عملکرد سیستم برنامه ریزی شده ، توسعه دهند. برنامه آموزش طراحی پایپینگ، در مورد جزئیات طراحی و تهیه سیستم لوله کشی ،لوله، اجزای لوله کشی، دریچه ها و تجهیزات بحث کرده، نمودار، جداول و مثال برای استفاده روزانه ارائه میکند، مرجع طراحی ای برای شرکت ها و مشاوران معرفی نموده و مکمل استانداردهای موجود شرکت و داده ها را ارئه میکند. بعد از اتمام این برنامه آموزشی، داشجویان باید بتوانند در مورد مبانی مهندسی لوله سازی همراه با اتصالات و قطعات لوله، استانداردها و محاسبات مربوط به لوله کشی توضیح دهند، خط لوله و تجهیزات را به سهولت بسازند، مدل سازی تجهیزات، مدل سازی لوله، مدل سازی ساختار، مدل سینی کابل و مدل سازی HVAC را توسعه دهند واسناد و نقشه های تحویل لوله کشی را آماده سازی کنند.

مدارک طراحی پایپینگ شامل فوق دیپلم ( که توسط کالج های فنی ارائه میشود)، کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

ثبت نام دوره طراحی پایپینگ(sped)