صنعت گردشگری

صنعت گردشگری چیست ؟

صنعت گردشگری از دید سازمان جهان گردی فعالیت هایی است که افرادی که به قصر گذراندن اوقات فراغت خود به مکانی دور از مکان زندگی خود می روند و برای 1 یا چندین روز در آنجا به گردش می پردازند. که در اصطلاح به آنها گردشگر یا توریسم گفته می شود.سازمان ملل سه نوع گردشگر را معرفی کرده است :

  1. گردشگر (توریسم) داخلی : سفر شهروندان یک کشور به نقاط مختلف همان کشور
  2. گردشگر (توریسم) ورودی : سفر شهروندان کشورهای دیگر به یک کشور
  3. گردشگر(توریسم) خارجی : سفر شهروندان یک کشور به کشورهای دیگر

اهمیت گردشگری

یکی عوامل مهم در شکوفایی اقتصاد کشور ها صنعت گردشگری است. زمانی که یک گردشگر وارد یک شهر می شود برای گذراندن امور روزانه اعم از اقامت، رفت و آمد در سطح شهر، تفریح و گردش در شهر، دیدن جازبه های دیدنی از جمله جازبه های تاریخی که برای ورود به آنها موظف به پرداخت بلیط و هزینه می گردد بنابر این این هزینه ها می تواند در اقتصاد آن شهر نقش به سزایی داشته باشد.

میتوان گفت یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی هر کشور صنعت گردشگری آن و ایجاد شرایط مناسب برای گردشگران می باشد. در صورتی که شرایط مناسب برای گردشگران ایفا نباشد این صنعت می تواند نقش عکس روند اقتصادی کشور داشته باشد. در صورتی که افراد متخصص برای ایفای شرایط مناسب برای گردشگران در کشور وجود نداشته باشند کشور نمیتواند در این صنعت رشد داشته باشد.

صنعت گردشگری
صنعت-گردشگری

آموزش صنعت گردشگری

امروزه برای رشد بیشتر صنعت گردشگری در کشور، آموزشگاه های معتبر به برگزاری دوره های آموزشی صنعت گردشگری با ارائه مدرک بین المللی اقدام کرده اند.علاقه مندانی که به این صنعت علاقه مند هستند می توانندبا شرکت در دوره آموزش صنعت گردشگری و شناخت عوامل مهم در این صنعت و راه های افزایش گردشگر در کشور به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

ثبت نام دوره های گردشگری