مکانیک خودرو

مکانیک خودرو

مکانیک خودرو بر روی اتومبیل و کامیون های سبک کار می کند و مسئولیتش شامل نگهداری، بازرسی و تعمیر این وسایل نقلیه است. علاوه بر این، نوآوری هایی مانند موتورهای هیبریدی و فناو ری های GPS به این معنا است که مکانیک خودرو باید مهارت های خود را به طور مداوم به روز کند. نقش اصلی مکانیک خودرو در تعمیر اتومبیل ها، تشخیص دقیق و سریع مشکل بوده و شغل آنها ممکن است شامل تعمیر یک قسمت خاص یا جایگزینی یک یا چند قسمت به صورت سوار کردن قطعات باشد.
دوره مکانیک خودرو ،هدف اصلی از ساخت، عملکرد و خدمات قطعات و مجموعه خودرو را در اختیار میگذارد؛ و دانش و مهارت های مورد نیاز برای جداسازی، بازرسی ماشین، کالیبراسیون و جمع آوری وسایل نقلیه و وسایل نقلیه موتوری را توسعه میدهد. شرکت کنندگان این دوره، موتورهای احتراق داخلی، انتقال اتوماتیک و استاندارد، ترمز، فرمان، مدارهای الکتریکی، سیم کشی و سیستم های سوخت را مطالعه خواهند کرد. اکثر این دوره ها در کارگاه مکانیک خودروسازی RRC برگزار می شود و این محیط، تجربه عملی ای برای اشتغال در صنعت فراهم می کند.

مکانیک خودرو
مکانیک خودرو

کار بر روی ماشین های امروز نیازمند درک علمی و تکنولوژی ماشین های مدرن و بسیار پیچیده است. برنامه آموزش مکانیک خودرو شامل مقدمه ای بر ایمنی صنعت خودرو، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، عملیات و خدمات سیستم های ترمز هیدرولیک، عملیات و خدمات سیستم های ترمز هیدرولیک، سیستم های تعلیق عملیات و سرویس، سیستم های عملیاتی و سرویسی، تئوری تراز چرخ، اصول جوشکاری، خدمات خطوط درایو و محور درایو، مبانی برق، تشخیص سیستم های برق عمومی، سرویس بنزین موتور، خدمات سیستم های خنک کننده ، سیستم های جرقه زنی عملیات و خدمات ،عملیات و خدمات سیستم تزریق سوخت وانتشار سیستم های خدمات و سیستم های کامپیوترمیشود.
اکثر مکانیک های خودرو دارای مدرک فوق دیپلم یا گواهینامه های مربوط به تکنولوژی خودرو هستند.

ثبت نام دوره مکانیک خودرو