تبلیغات در بازاریابی

25 فرمول تبلیغات در بازاریابی

 1. تبلیغات زمانی ارزشمند و سود اور است که در پی بازاریابی انجام شود.
 2. یکی از بزرگترین ویژگی های بازاریابی تبلیغاتی , انتقال حس اطمینان به مشتری است .
 3. یکی از کلیدی ترین راه ها نگاه کردن تبلیغات ازدید مشتریان است.
 4. بازاریابی صرفا برای کالاها نیست, بلکه برای تمام برندهای تجاری دنیاست.
 5. اهمیت نام برند, تاثیر بسزایی بر کالا  دارد.
 6. خاص بودن تبلیغات یکی از رازهای موفقییت این حرفه است.
 7. هرچه به تمایلات و نیازهای مشتریان نزدیک شویم, با موفقیت بیشتری روبرو خواهیم شد.
 8. با استفاده از تبلیغات , تنها بخشی از مسائل بازاریابی برطرف خواهد شد.
 9. جلب رضایت و نیاز مشتریان یکی از عوامل موثر و ایجاد انگیزش خرید کالاست.
 10. استفاده از تجربیاتی که با کالا هم خوانی دارد.
 11. مشتریان به دنبال اصول گرایی نیستند انها به دنبال دلیل برای تصمیم های خود هستند.
 12. تبلیغاتی موثر و موفق است که اثار خاص و پایداری از خود به جای گذارد.
 13. فکرکردن به نیازهای مشتری و بهترین روش برای القای ان.
 14. تبلیغات ، کاملا براساس اصول هر فرهنگ و جامعه متفاوت است .
 15. نظم دهی بازاریابان , یکی ازعملکردهای مراقبت از سود مشتریان است.
 16. تبلیغات درست می تواند مشتریان را وادار به خرید محصول کند.
 17. به روز رسانی تبلیغات بازاریابی یک موضوع حائز اهمیت است.
 18. فروش بالای کالا , استحکام و پایداری برند را مشخص خواهد کرد.
 19. تبلیغات موفق براساس نگرش مشتریان است نه نگرش بازاریاب.
 20. تبلیغات به صورت کامل و مطمئن , حس اطمینان به مشتری را خواهد داد.
 21. نگرش مصرف کننده باعث پیشرفت و توسعه تبلیغات خواهد شد.
 22. نگرش مشتریان رابطه مستقیم با گذشته تجربه کالا دارد.
 23. تبلیغات به گونه ایی انجام باید شود که به صورت فردی نیاز مشتری را برطرف کند.
 24. هر چه سطح نیازها و خواسته ها بالاتر باشد , معرف بالا بودن شخصیت و نفوذ تبلیغات است.
 25. پایه و مبنای تبلیغات , تلاش برنشان دادن برتری برند است .
تبلیغات در بازاریابی
تبلیغات در بازاریابی

لیست دوره های تبلیغات