مدیریت کارآفرینی

آموزش اصول مدیریت کارآفرینی

آموزش اصول مدیریت کارآفرینی

درباره دوره

کارآفرین کیست ؟

كارآفرين كسی است كه متعهد می شود خطرهای يک فعاليت اقتصادی را قبول ، تنظیم و اداره كند. كارآفرينان‌ با مهارتی‌ كه‌ در تشخيص دادن‌ فرصت و موقعيت ها دارند و در جهت‌ توسعه‌ اين‌ موقعيت ها ایجاد حرکت دارند، آغازگران حقيقی در اقتصاد و تحولات‌ اجتماعی تغییر شمرده می ‌شوند.

علاوه‌ بر اين‌ كارآفرينی‌ به‌ ريسک ‌پذيری‌، نوآوری‌ و رسم ‌كارآفرينانه‌ هم‌ نياز دارد. بر اساس‌ نظريات‌ اقتصادی‌ و تجارب‌ حاصله‌ در اقتصادهای‌ رو به‌ رشد، «كارآفرينان‌» موتور رجوع ‌توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ محسوب‌ می ‌شوند و اشتغال‌ زايی‌ يكی‌ از راه های مهم‌ كارآفرينی‌ می ‌باشد.

كارآفرين می داند، که همه انسان ها در هر صورتی، خواه و نا خواه در دسته بازار هستند و بايد در جهت تقاضای مردم و بازار و نياز آنها رشد نمايند. بنابراين به ابزارهای نو, به فكر نو خود را تطبیق می كند. آنها چيزهای مهم را فدای چيزهای بی اهميت نمی كند. مبتکر است، نوآور است و خطرپذیر است.
این رشته که بیشتر به مدیریت نوآوری و کسب و کار مشهور است و در حال شکوفا کردن عرصه ای جدید در کسب و کار می باشد.

مدیریت کارآفرینی
مدیریت کارآفرینی

معرفی رشته مدیریت کار آفرینی

این رشته یکی از رشته های زیر گروه انسانی بوده که گرایشی از مدیریت است. که با استفاده از فرصت هایی می پردازد که افراد کمی به این فرصت ها توجه می کنند . هدف از شکل گیری و ارایه این رشته تامین نیروی انسانی است که بتوانند در بخش های مختلف خصوصی و عمومی به فعالیت های کار آفرینانه بپردازند.

آینده شغلی و بازار کار رشته مدیریت کار آفرینی

برای کسانی که معنی کارآفرینی را فهمیده باشند و دارای خلاقیت، ریسک خرد مندانه، قدرت تجزیه و تحلیل و یافتن فرصت ها، استعداد و قدرت ایجاد شبکه های اجتماعی گسترده باشند دارای فرصت می باشد. فارغ التحصیلان رشته ی مدیریت کار آفرینی می توانند با توجه به رشته تحصیلی خود به فعالیت بپردازند.

برخی از مشاغل مرتبط با این فارغ التحصیلان عبارت است از:

– تالیف کتاب
– استاد دانشگاه
– پژوهشگر
– تدوین مقاله
– مدرس
– مدیر سازمان ها

ثبت نام دوره مدیریت کارآفرینی