تکنیک ارتباطی زبان بدن

آموزش اصول تکنیک ارتباطی زبان بدن

آموزش اصول تکنیک ارتباطی زبان بدن

درباره  دوره

وقتی برای اولین بار با شخصی برخورد می کنیم زبان بدن اطلاعات زیادی را برای شخص مقابل ارسال می کند و او از روی این اطلاعات دریافتی، قضاوت اولیه ای در موردمان انجام می دهد. که افراد زیادی به آن توجه می کنند و این یک حقیقت است که زبان بدن مهم تر از واژگان است.

نقش زبان در ارتباط موثر:

چه نوع کاری را انجام دهیم که بیشترین تاثیر مثبت  را بر روی دیگران بگذاریم.مهمترین چیز آن است که به خاطر داشته باشیم، در موقعیت هایی که قصد داریم تأثیر اولیه مثبتی بگذاریم توجه خاصی به زبان بدنتان داشته باشیم! نگذاریم از اختیارمان خارج شود بلکه هوشمندانه و آگاهانه بیندیشیم که چگونه می توانیم بهترین اثر ممکن را متناسب با آن موقعیت خلق کنیم.

ابراز هیجانی:

برخی افراد به صورت طبیعی و از لحاظ هیجانی پرانرژی هستند. آنها احساسات خود را به راحتی از طریق ابراز بیانی، لحن صدا و حرکات بدنی انتقال می دهند. جنبه مثبت این روش این است که چنین افرادی تمایل دارند محبوب تر باشند. در نتیجه می توانند زندگی شادی داشته باشند و جنبه منفی این است که هرکسی می داند که چه احساسی داریم. افراد با اعتماد به نفس بالاتر نسبت به افرادی که اعتماد پایین تری به خود دارند به درجات بالاتری از موفقیت می رسند.

تکنیک ارتباطی زبان بدن
تکنیک ارتباطی زبان بدن

حرکات:

موقعیت بی طرف یعنی باید در ابتدا دستمان را در دو طرف خود ثابت نگه داریم . نگه داشتن دستان باز  داشتن حرکات راحت، بازبودن بازوها و معمولا بودن کف دستان باعث می شود به مخاطبین القا می شود که با آن ها صادق هستیم چیزی برای پنهان کردن نداریم.

ایجاد تفاهم با زبان بدن:

ارتباط واقعی و صادقانه بین ما و شخص مقابل زمانی به وجود می آید که در مورد کارهایی که می خواهیم انجام دهیم و از آنها در تعامل های خود بهره جوییم، به تفاهم رسیده باشیم.این اقدامات کلیدی عبارتند از:

• تقلید کنید ، زبان بدن، حرکات، وضعیت بدن، لحن صدا، نحوه لباس پوشیدن طرف مقابل را به دقت بررسی کنیم و سعی کنیم به شکلی ظریف و زیبا آنها را تقلید کنیم.

• گوش دادن ، سوال هایی بپرسید که نیاز به توضیح داشته باشند و به دقت به توضیحات، خواسته ها و نیازهای اصلی طرف مقابل گوش کنید و درک خود را از گفته هایش، برای او توضیح دهید و در ادامه به نقاط مشترک  اشاره کنیم.

• انجام اعمال و رفتارهایی با ارزش مشابه به عنوان نمونه، وارد کردن فشار یکسان هنگام دست دادن، به نوبت در را بازکردن.

ثبت نام دوره آشنایی با تکنیک ارتباطی زبان بدن