وظایف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (Human Resource) فرآیند کار کردن با افراد است، به صورتی که این افراد و سازمان‌هایشان به توانمندی کاملی دست پیدا کنند، حتی آن زمان که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد.

از دسته وظایف کلی مدیریت نیروی انسانی می‌توان موارد زیر را نام برد:

• تعیین هدف‌ها و وظایف تعیین و مشخص ساختن مسئولیت‌های کارکنان با توجه به اهداف مشخص‌شده پیشین سازمان از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین وظایف مدیر نیروی انسانی می‌باشد. همچنین بررسی اینکه آیا وظایف با اهداف هماهنگ و مطابق است یا خیر و آیا به خوبی اجرا می‌شود یا نه.
• تدوین اطلاعات لازم برای کنترل وظایف
بعد از انجام مرحله پیشین و مشخص‌سازی و تبیین وظایف پرسنل، کنترل کامل و همه جانبه این وظایف برعهده مدیر نیروی انسانی است.
• بررسی در سازمان‌های مشابه
کاوش، بررسی و مطالعه در مورد نحوه کار و مقدار بازده و تعداد پرسنل سازمان‌ها و ارگان‌ای سازمان‌های مشابه و بررسی برون‌داد سازمان‌ها نقش مثبت و به‌سزایی در دیدگاه‌های مدیریتی نیروی انسانی دارد.
• بررسی دائم در تمامی ابعاد سازمانی
لازم است که  مدیر به‌طور دائم و پیوسته کلیه ابعاد سازمان را بررسی کند که این ارزیابی باید با توجه با اهداف سازمان و پشتوانهٔ مالی و بودجه موجود صورت پذیرد.
• بررسی روش گردش کار و سپس تنظیم طرح اصلاحی
لازم است که دستورالعمل‌های گردش کار در هر سازمانی مورد بررسی قرار بگیرد تا به اصلاح و حذف بخش‌هایی از تشکیلات در صورت نیاز اقدام گردد.

وظایف مدیریت منابع انسانی
وظایف مدیریت منابع انسانی

• ایجاد واحدهای سازمانی
به وجود آوردن واحدهاس سازمانی سبب ایجاد نظم در امور شده و به سرعت انجام امور می‌افزاید. به همین سبب هر مدیر باید بر مبنای اهداف سازمان و شرح شغل و وظایف مربوط به آن، سازمان را به چند بخش و هر بخش را به واحدهای سازمانی تقسیم نماید. این امر خود سبب به تسهیل و تسریع انجام امور می‌گردد.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان وظایف مدیران منابع انسانی را به صورت زیر نام برد:

• مدیریت جذب نیروی انسانی

• شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی

• ارزیابی عملکرد کارکنان

• تفسیر آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان

• مدیریت فرآیند ترک سازمان و امور استعفا

• نهادینه‌سازی فرهنگ کار منصفانه

• حل اختلافات

• بررسی پاداش‌ها و جریمه‌ها/ تشویق‌ها و تنبیه‌ها

• بررسی و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان

• بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان

• ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان

• تدوین و تبیین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی

• پیاده‌سازی و گسترش سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

• کمک به استفاده بهینه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی

• هم‌سو ساختن کارکنان جدید با فرهنگ کلی سازمان

• آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان

• تقویت انگیزه کارکنان

ثبت نام دوره مدیریت منابع انسانی HRM