بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی مبادله سرمایه، کالاها و خدمات در سراسر مرزها یا سرزمین های بین المللی استو در اکثر کشورها، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص…