تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک کسب و کار

تفکر استراتژیک کسب و کار

راه‌اندازی یک کسب‌وکار (Business) برای ارائهٔ خدمات و یه عرضهٔ محصولات یکی از گام‌های جذاب و بزرگی است که هر فرد می‌تواند تجربه کند. کسب‌وکار بر اقتصاد سرمایه‌داری سلطه دارد و اکثر کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای خصوصی برای سودسازی و افزایش دارایی صاحبان کسب‌وکار راه‌اندازی شده‌اند. برای موفقیت در راه‌اندازی یک کسب‌وکار درک ابعاد کار و طرح ایده و الگوی کارآمد از لزومات امر است. برای درک هرچه بهتر روال عمل می‌توان روند کاری سایر کسب‌وکارها را چک کرد و با توجه به موفقیت‌ها و شکست‌های آن‌ها الگویی صحیح طراحی نمود.

تحقیقات و سنجش اولیه

در ابتدای راه باید بتوان اطلاعات صحیح و مستدلی پیرامون مشتریان، متقاضیان و بازار هدف جمع‌آوری کرد. بازار هدف را تشخیص داد و احتمال میزان سودده بودن و به فروش رسیدن کالا را بررسی کرد. قدم برداشتن در راه کسب‌وکار جدید در ابتدا با برنامه‌ریزی دقیق و محتاطانه صورت می‌گیرد. در صورتی که پس از بررسی‌های انجام شده سودآوری نه‌چندان رضایت‌بخشی تخمین زده شود، راه‌های جایگزین، تغییر پلن و طرح کسب‌وکار، تغییر میزان هزینهٔ سرمایه‌گذاری شده و غیره بررسی خواهد شد.

شناسایی مشتری، چگونگی تامین نیاز مشتری و متقاضی، شناسایی و کسب اطلاعات در مورد رقبای فعلی، سعی در ایجاد مزیت‌های رقابتی در محصول تولیدی و… از تحقیقات ابتدایی برای شروع است.

تفکر استراتژیک
تفکر استراتژیک

سنجش احتمال دستیابی به پیروزی

کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار جدید هرچند ممکن است موفقیت‌ را در پی داشته باشد اما باید توجه داشت که بازدهی یک کسب‌وکار جدید آنی و سریع نبوده و ضمانتی هم برای موفقیت ایدهٔ ابتدایی وجود ندارد. در ابتدا باید برای مدیریت کسب‌وکار نقاط ضعف و قوت را به عنوان یک مدیر و راه‌اندازندهٔ کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار داد و نقاط قوت و ضعف خود را شناخت.

  • باید توجه داشت که مدیریت یک کسب‌وکار هرچند کوچک نیز نیازمند توانایی تحلیل‌های سریع و مدیریت بحران هستند.
  • توانایی برنامه‌ریزی و پایبندی به برنامه و الگوی کاری در فرد وجود دارد یا خیر. برنامه‌ریزی به‌ویژه در بخش امور مالی یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از شکست است.
  • توانایی فیزیکی و استقامت روحی به‌منظور انجام مدیریت و به عهدهٔ گرفتن بار اصلی کسب‌وکار در ابتدای راه نیز از موارد مهم است.
  • میزان صبوری و همراهی خانواده و اطرافیان در آغاز راه‌اندازی کسب‌وکار نیز می‌تواند باعث تسریع و یا کند شدن روند پیشرفت شود. از آن‌جایی که شروع این راه می‌تواند همراه با نواسانات مالی و تغییر شرایط زمانی زندگی و تغییر برنامه‌های پیشین شود همراهی اطرافیان در پیش‌برد روند کاری اهمیت پیدا می‌کنند.

ثبت نام آموزش استراتژی مدیریت کسب و کار