مدیریت کارتیمی

آشنایی با مدیریت کارتیمی

آشنایی با مدیریت کارتیمی

مدیریت کارتیمی ، توانایی یک فرد یا یک سازمان برای مدیریت و هماهنگی یک گروه از افراد برای انجام کاری مشترک و توانایی شناسایی مشکلات و حل و فصل اختلافات است. مدیریت کارتیمی شامل کار گروهی، ارتباطات، تعیین هدف و ارزیابی عملکرد می باشد. برای افزایش بهره وری پرسنلی و ایجاد یک تیم موثر ، روش های و سبک های مختلف رهبری وجود دارد که مدیر تیم می تواند به راحتی از آنها بهره بگیرد.

منابع بسیاری برای مباحث مدیریتی و کسب و کار  و مدیریت کار تیمی وجو دارد و بحث مشترک کار تیمی در آنها شامل مباحث ایجاد مهارت و انگیزه، حل منازعات، برقراری ارتباط خوب و ارزیابی پیشرفت برای اعضای تیم و پروژه ها ست. شرکت کنندگان در برنامه آموزش مدیریت کار تیمی بهترین شیوه ها را برای مدیریت کار یاد میگیرند که موارد چگونگی تمرکز بر اعضای تیم متمرکز، چگونگی حل و فصل اختلافات، مشکلات مربوط به عملکرد و کنترل پروژه ،چگونگی کسب حمایت مدیریت عالی و برقراری ارتباط با مدیریت ارشد و چگونگی کنار آمدن با رئیس و زیردستان سرسخت را در بر میگیرد.

مدیریت کارتیمی
مدیریت کارتیمی

 از جمله مزیت های مدیریت کارتیمی این است که مهارت اعضای تیم مهم تر از انرژی و علاقه برای انجام وظایف است، افراد به تنهایی مسئول موفقیت و یا شکست تیم نیستند، افراد کوچکترین جزء واحد تیم خود هستند و توانایی های شخصی آنها بر نتایج مختلف تیم ها تاثیر می گذارد. تیم ها اغلب هنگامی بوجود می آیند که کارکنان برای رسیدن به یک هدف مشترک به هم ملحق میشوند. و نه تنها کارکنان از انجام کارتیمی در محل کار سود میبرند بلکه در کسب و کار نیز تاثیر قابل توجهی دارد.

بسیاری از سازمان ها به رویکرد تیمی برای دستیابی به اهداف خود اعتقاد دارند. بنابراین، مدیران سازمان های تیمی سعی داند تیم ها را بر اساس اعتماد متقابل و توانمند سازی کارکنان در برنامه ریزی، سازماندهی و تعیین هدف و نیز مسئولیت مشترک خود مدیریتی ایجاد کنند. البته، ایجاد و مدیریت کارتیمی  مستلزم تلاش های مدیریت کارآمد و موفق سازمان است.

ثبت نام دوره مدیریت کارتیمی