مدیریت بازاریابی

آشنایی با دوره مدیریت بازاریابی

آشنایی با دوره مدیریت بازاریابی

هدف از این رشته عبارت است از: آشنایی دقیق با وظایف سازمان های بازرگانی خصوصا واحد های مرتبط با بازار مصرف، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسایل مبتنی به مدیریت بازار،ارزیابی راه حلهای مختلف درمورد هر مساله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده.

آینده شغلی در این دوره:

افراد بعد از گذراندن در این دوره آموزشی مدیریت بازاریابی ، با اطلاعات زیادی ، روابط انسانی و امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند. به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی، صنعتی  و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقات بازار که امروز برای موسسات بزرگ اهمیت زیادی برخوردار است، مشغول به کار شوند.

مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی

برای آموزش این دوره موارد زیر لازم مورد نیاز است:

  • علاقمندی به علوم مدیریت و بازاریابی
  • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی
  • توان تجزیه و تحلیل محیط بازار و داشتن روحیه بالا در شناسایی
  • کسب مهارتهای عمومی و تخصصی
  • روابط عمومی بسیار بالا روحیه شکست ناپذیر ذهنی خلاق و مشتری مدار
  • کسب تجربه عملی فروش

موقعیت‌ شغلی‌ برای افراد این رشته

شما فارغ‌التحصیل ‌ رشته‌ مدیریت‌ نباید انتظار داشته‌ باشد که‌ از همان‌ روز اول به‌ عنوان‌ مدیر یک‌ شرکت‌ یا کارخانه‌ مشغول‌ به‌ کار شوید. چون‌ بخشی‌ از مطالب‌ و محتوای‌ کلاس‌های‌ مدیریت‌ باید به‌ عنوان‌ تجربه‌ از محیط‌ و سازمان‌های‌ جامعه‌ دربر گرفته‌ شود. بنابراین‌ ‌ در ابتدا باید به‌ عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ در رده‌های‌ پایین‌تر وارد بازار کار می شوید و سپس‌ به‌ مرور پله‌های‌ ترقی‌ را طی‌ خواهید کرد. در کل‌ می‌توانید در موسسات‌ دولتی‌ و عمومی‌ و خدماتی‌ مشغول‌ به‌ کار شوید.  علاوه‌ بر شرکت‌های‌ بیمه‌ دولتی‌ که‌ به‌ متخصصان‌ رشته‌ مدیریت‌ نیاز دارند، شرکت‌های‌ بازرگانی‌ و حمل‌ و نقل‌ که‌ در ارتباط‌ با تجارت‌ بین‌المللی‌ هستند نیز فارغ‌التحصیلان‌ گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ را جذب می‌کنند.

ثبت نام دوره مدیریت بازاریابی