اهمیت کارآفرینی

اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصاد

اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصاد

کارآفرینی اهمیت خاصی در توسعه اقتصاد کشور دارد زیرا کارآفرینی عامل اصلی نوآوری، بهبود محصول و کاهش بیکاری است.کارآفرینی، که عمدتا شروع کسب و کار به منظور کسب سود در فرصت های جدید است، می تواند مسیر طولانی برای ثبات در اقتصاد یک ملت و همچنین بازده گسترده برای دولت به وجود آورد. کارآفرینی می تواند به شیوه های مختلف بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. معمولا ،نوآوری های مهم از طریق کارآفرینی وارد بازار شده و به تولید محصولات جدید یا فرآیند تولیدی می انجامد که در نهایت باعث افزایش بهره وری از طریق ایجاد رقابت در بازار می شود.

افرادی که مایل به کارآفرینی هستند میتوانند به عنوان کارآفرین خانگی( افرادی که کسب و کار راحتی در خانه ایجاد می کنند)، کارآفرین سایبری (افرادی که کاملا آنلاین کار می کنند)، کارآفرین زنجیره ای ، کارآفرین سنتی ( افرادی که خطر راه اندازی کسب و کار با هدف مالکیت و بهره برداری را می پذیرند) و کار آفرین غیر انتفاعی( سازمانهای غیر انتفاعی که به گروه خاصی خدمات میدهند) شروع به کار کنند.

اهمیت کارآفرینی
اهمیت کارآفرینی

غالبا کارآفرینان به هفت شیوه به توسعه اقتصادی کمک میکنند ؛ آنها در محصولات و خدماتی سرمایه گذاری میکنند که مورد نیاز افرد هستند، شغل ایجاد میکنند، از روش ادغام اقتصاد منطقه ای بهره میگیرند، از تکنولوژیهایی استفاده میکنند که موجب افزایش کارآیی میشوند، چالش محیطی به وجو می آورند، از نوآوری هایی استفاده میکنند که بر اهداف اقتصادی اجتماعی تاثیر بگذارد و میدانند که نوآوری درجایی وجود دارد که حرف از رقابت باشد.

نظریه های کارآفرینی مبتنی بر ویژگی های روانی / شخصیتی، مدل های جامعه شناختی و عوامل اجتماعی-اقتصادی است که بر موفقیت شرکت های کوچک تاثیر می گذارد. نظریه های کارآفرینی به کارآفرینان برای درک بهتر پدید ه های اقتصادی کمک میکند. درک نظریه می تواند در عمل موثرتر باشد. نظریه های مختلف کارآفرینی توسط متفکران اقتصادی مطرح شده و به سه دسته جامعه شناختی، اقتصادی وفرهنگی طبقه بندی میشوند.

ثبت نام دوره مدیریت کارآفرینی