مبانی طب سوزنی

مبانی طب سوزنی

طب سوزنی شامل قرار دادن سوزن های بسیار نازک در نقاط استراتژیک پوست بدن است. این طب ،عنصر کلیدی طب سنتی چینی ست و برای درمان درد استفاده می شود. طب سنتی چینی،  طب سوزنی را به عنوان روشی برای متعادل کردن جریان انرژی یا نیروی حیاتی توضیح می دهد. و پزشکان طب بر این باورند که جریان انرژی دوباره متعادل خواهد شد. در مقابل، بسیاری از پزشکان غربی معتقدند که این طب ، اعصاب، عضلات و بافت همبند را تحریک کرده و برخی معتقدند که این تحریک ، تسکین دهند های طبیعی بدن را تقویت کرده  وسپس جریان خون را افزایش می دهد.

مبانی طب سوزنی
مبانی طب سوزنی

محتوای دوره طب سوزنی شامل واحدهای پایه علمی این طب ، بررسی سطح علمی بالینی ، اصول اساسی نظریه طب سوزنی سنتی، روشهای یکپارچه برای تشخیص و درمان، تکنیک سوزن و مدیریت بیمار، اصول طب شرقی، پاتولوژی پزشکی چینی، ماساژ شرقی و تکنیک های جانبی میشود. اهداف از این دوره، اعمال این مهارت برای پاسخ دادن به مشکلات درد عصبی-عضلانی و سردرد در محیط بالینی، کاهش  وابستگی به داروها ، استفاده از طب سوزنی به عنوان یک ابزار مداخله زودهنگام در مدیریت بیماران مزمن وارتباط برقرار کردن با بیمار در سطح بالاتر، تعاملی و عملی هستند.

دانشجویان برنامه های آموزش این دوره ، دوره هایی در نظریه های پزشکی شرقی، تشخیص و تکنیک های درمان، مطالعات گیاهی شرقی، طب یکپارچه و آموزش بالینی گیاهی، و علوم بالینی زیست پزشکی میگذرانند. همچنین، یاد میگیرند که چگونه به مدیریت طب سوزنی و برقراری ارتباط با مشتریان بپردازند. برنامه آموزش این طب به گونه ای ساختار بندی شده  که کارآموزان می توانند در همان زمان مطالب را یاد گرفته و کار کنند. همچنین، آموزش بر اساس مهارت های ضروری است و از استانداردهای آموزش بهداشت سازمان بهداشت جهانی برای آموزش حرفه ای استفاده می شود.

مدارک طب سنتی شامل دیپلم،  کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

ثبت نام دوره طب سوزنی مقدماتی