جهانگردی

مدیریت جهانگردی چیست ؟

مدیریت جهانگردی چیست ؟

مدیریت جهانگردی جزء صنعت مهمان نوازی و تشریفات  بوده و شامل مدیریت انواع مختلف کسب و کار از جمله هتل ها ست. به طور معمول، مدیر جهانگردی طیف گسترده ای از وظایف را بر عهده دارد که با توجه به نوع کسب و کار ، متفاوت است. رشته مدیریت گردشگری بر مهارت های ایجاد انواع مدل های کسب و کار در انواع بخش های گردشگری شامل جاذبه ها، رویدادها و خدمات گردشگری تمرکز دارد.

هدف از دوره های جهان گردی ، تجهیز کردن دانشجویان با مهارتهای مورد نیاز برای شروع به کار به سمت مدیریت حرفه ای در صنعت گردشگری است. دانشجویان با استفا ده از برنامه کامل این دوره ، دانش جامعی در زمینه امور مالی مهمان نوازی، فروش و بازاریابی، مدیریت درآمد، برنامه ریزی رویدادهای ویژه، توسعه مقصد و فعالیتهای غذایی و آشامیدنی به دست آورده و یاد می گیرند چگونه به توسعه مفاهیم هتل و تفریح، مقصد گردشگری بازار و مدیریت دفاتر جهانگردی وگردشگری بپردازند.

جهانگردی
جهانگردی

برنامه آموزش مدیریت جهانگردی شامل اهدافی مانند مدیریت هتل ها، ارائه آموزش، توسعه مهارت و آموزش لازم برای آماده سازی افراد برای عملکرد موثر شغلی در صنایع مهمان نوازی، گردشگری و سرگرمی است. پس از اتمام این برنامه، دانش آموزان قادر خواهند بود تا مواردی مانند روندهای سرمایه گذاری و الگوهای توسعه هتل توسط شرکت های گردشگری و جهانگردی و شناسایی بازارهای در حال توسعه برای توسعه هتل ها، تأثیر اجتماعی و اقتصادی هتل ها در کشورهای در حال توسعه، عملکرد مدیریت هتل مانند مدیریت منابع انسانی، بازاریابی هتل، کنترل مالی، حسابداری و مالیات، و برنامه های کاربردی فناوری و ادغام صنعت گردشگری و مهمانداری در سیاست های و برنامه های ملی را درک کرده و بشناسند. علاوه بر این، دانشجویان طیف وسیعی از مهارت های کسب و کار و کارآفرینی را بدست می آورند تا از درک صحیح خدمات مالی، خدمات مشتری، بازاریابی و جنبه های منابع انسانی این صنعت اطمینان حاصل کنند.

مدرک مورد نیاز برای مدیریت گردشگری ، کارشناسی گردشگری وسفر است.

ثبت نام دوره مدیریت جهانگردی