تورلیدر

تورلیدر

تورلیدر ، راهنماهای تورفردی ست که اعضای تور را کنار هم نگه می دارد. راهنمای تور، برای شرکت های تور و شرکت های مسافرتی کار می کند ومسئولیت گروههای پیشرو گردشگران در مکان هایی تاریخی، فرهنگی یا منطقه ای را برعهده دارد. آنها اطلاعات عمیقی در مورد مقصد های مهاجرتی گردشگران، مسافران و دانشجویان ارائه کرده و معمولا در محل کار آموزش دیده اند. هدف نهایی تور لیدر این است که اطمینان حاصل کند همه از تعطیلات فوق العاده لذت بردند، تور به طور هماهنگ پیش رفته و همه اعضا سلامت و ایمن هستند.
دوره های تورلیدر ، شرکت کنندگان را با مهارت های حرفه ای، فنی، اجتماعی و اداری تجهیز می کند تا بتوانند خدمات وسیع و متناسبی را ارائه دهند.

تورلیدر
تورلیدر

شرکت کنندگان این دوره، ساختار و مشخصات بخش های گردشگری و مهمان داری را شناخته ، تجربه گردشگری منطقه ای یا محلی دقیق، آموزنده و جالبی را کسب می کنند، مهارت های رهبری در فضای باز، راهنمایی و مدیریت گروه را بدست می آورند و بهترین تجربه ایمنی و محیط زیست را در تور خواهند داشت.
آموزش تور لیدر شامل آموزش اصطلاحات صنعت مسافرت، چگونگی ترکیب تورها با اپراتورهای تور، روند صنعت ، مشخصات یک مدیر تورلیدر ، آماده سازی پیش از شروع تور، سخنرانی عمومی، تهیه، تمرینات فرهنگی و در نظر گرفتن محیط زیست میشود. لیدرهای تور باید کاملا در مورد شهرها، مناطق و کشورهایی که در آن کار می کنند مطلع باشند. زیرا این مسئولیت لیدرهای توراست که به شناخت و درک فرهنگ منطقه و نحوه زندگی ساکنان آن به مسافران کمک کنند. آنها باید میراث فرهنگی و طبیعی را ارتقاء داده و در عین حال گردشگران ، تحت تأثیر اهمیت محل بازدید قراربگیرند.
مدارک لازم برای توری به طور معمول دیپلم دبیرستان یا معادل آن است. علاوه بر این، بسیاری از کارفرمایان نیز آموزش های ضمن کار و برخی مدارس حرفه ای نیز برنامه هایی برای صدورگواهینامه کامل ارائه می کنند.

ثبت نام دوره تور لیدری