جوشکاری

آموزش جوشکاری

آموزش جوشکاری | جوشکاری ، فرایند ساختن محصولات جدید با استفاده از مواد فلزی و ترموپلاستیک از طریق همجوشی ست. جوشکاری ، در خارج از منزل در مزارع روستایی و سایت های ساخت و ساز و مکان هایی مانند کارخانه ها و مغازه های شغلی انجام میشود. فرآیندهای جوشکاری نسبتا ساده بوده و تکنیک های اولیه به سرعت قابل یادگیرهستند. جوش ، پیوند همگن بین دو یا چند قطعه از فلز، جایی که قدرت اتصال جوش بیش از قدرت قطعات پایه فلزباشد، است. در ساده ترین سطح، که شامل استفاده از چهار جزء فلزات، منبع حرارت، فلز پرکننده و نوعی سپر هوا است. ابتدا فلزات تا نقطه ذوب خود گرم می شوند و فلز پرکننده برای تولید یک قطعه فلز، به منطقه حرارت دیده اضافه می شود. می توان اینکاررا با / بدون فلز پرکننده و با / بدون فشار انجام داد.

آموزش جوشکاری
آموزش جوشکاری

آموزش این دوره باید شامل انواع فرآیندهای جوش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جوشکاری باشد. جوشکاری مهارتی است که اقشار متفاوتی مانند کارگران ورق فلز، بویلرها، نجارها و کارکنان تعمیر و نگهداری از آن برای ساخت پل ها، تولید خودرو، ساخت و سازکشتی و هنرهای خلاق و بسیاری از پروژه های دیگر استفاده میکنند. مهارت های جوش ممکن است با شرکت در دوره های رسمی و یا از طریق آموزش جوشکاری در محل کار به دست بیاید.
در دوره جوشکاری ، واحدهایی مانند جوشکاری ساختاری، جوشکاری Fluxcore، جوشکاری لوله، جوش سازه، جوش لوله، جوش هواپیما، جوشکاری آلومینیوم نازک ، جوشکاری قوس الکتریکی، لحیم کاری، سرامیک کردن، ریخته گری و برنزه شدن ارائه میشود. دانشجویان در دوره جوشکاری شیو های گرمایشی و شکل دادن فلزات را یاد می گیرند. علاوه بر این، این دوره ممکن است شامل ریاضیات پیشرفته، متالورژی، خواندن طرح، نمادهای جوش، طرح لوله و تمرین جوشکاری باشد. روشها و تکنیکهایی عملی این برنامه مواردی مانند جوشکاری و برش اکسی استیلن، جوشکاری قوس الکتریکی محافظ، گاز قوس تنگستن و جوشکاری قوس الکتریکی را در بر میگیرد.
مدارک رشته جوشکاری شامل فوق دیپلم ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

ثبت نام دوره جوشکاری