اصول مشاور حقوقی

اصول مشاور حقوقی

اصول مشاور حقوقی کسی است که با حوزه های خاص قانون آشنایی داشته و بر مبنای قرارداد به شرکت ها و یا افراد، مشاوره حقوقی حرفه ای ارائه می دهد. مشاوران حقوقی می توانند با توجه به موضوعی که روی آن تمرکز دارند، درمورد طیف وسیعی از مسائل شامل قوانین شرکت، قانون املاک و مستغلات، قانون استخدام و قانون پزشکی مشاوره بدهند. مشاور حقوقی، مسئول دفاع و مشروع و قانونی کردن خواست افراد، تهیه و بررسی پرونده های حقوقی، تهیه پیشنهادها از نظرات صحیح فنی و حفظ روابط مشتری و همچنین انجام تحقیقات است.
برای آموزش مشاوران حقوقی ، مسیرهای مشخصی وجود دارد. این آموزش به صورت انجام تحقیقات خاص وارائه سخنرانی یا شرکت در سمینارهای آموزشی مختلف است.

اصول مشاور حقوقی
اصول مشاور حقوقی

این برنامه های آموزشی اغلب شامل قانون کیفری،قانون اساسی، حقوق خصوصی، مهارت های تحقیقاتی ،قانون جریمه، قانون قرارداد، اعتماد، قانون اداری و قانون اتحادیه اروپا میشود. علاوه بر این ، از آنجایی که مشاوران حقوقی هم مانند بسیاری دیگر از اقشار جامعه با طیف وسیعی از افراد در تعامل هستند، پس باید مهارتهای خاصی مانند مهارتهای ارتباطی خوب، آگاهی از دانش کسب و کار، اگاهی از محدودیت ها، به روز بودن، تعهد کاری، توجه به جزئیات، انجام کار تیمی و هدایت تیم را داشته باشند.
دوره آموزش اصول مشاور حقوقی هر دانشگاه متفاوت و متمایز و معمولا سه ساله است. در طی سال اول، دانشجویان، درک کاملی از اصول قانون بدست آورده و در مورد پرونده های مدنی، قانون کیفری، تحقیقات حقوقی و نوشتن حقوقی می آموزند. دوره های مدنی نیز شامل آموزش مهارت های تحقیقاتی و نحوه ارائه پرونده در دادگاهاست. در سال دوم، دانشجویان معمولا قانون اساسی، قواعد شواهد و اخلاق قانونی را یاد میگیرند. پس ازگذراندن این دوره های قانون اساسی، دانشجویان سال دوم و سوم می توانند تخصص خاصی را انتخاب کرده یا به یادگیری دوره های قانون عمومی ادامه دهند. علاوه بر این، دانشجویان می توانند دررشته دادرسی های مدنی، کسب و کار، قانون اساسی، اشتغال، محیط زیست، املاک و مستغلات و یا قانون مالیات تخصص بگیرند.

ثبت نام دوره آموزشی مشاور حقوقی