خبرنگاری گردشگری

خبرنگاری گردشگری چیست ؟

خبرنگاری گردشگری شامل ارائه اطلاعات در مورد مقصد سفر، اخبار و تجربیات برای یک مخاطب خاص است. از آنجایی که این حرفه نیاز به مهارت های ارتباطی عالی دارد پس داشتن درک عالی از زبان انگلیسی و دستور زبان و نوشتن بدون اشتباهات دستوری از الزامات آن به شمار می آید. علاوه بر این، خبر نگارگردشگری باید به مهارت های مدیریت زمان مسلط باشد، بر رسانه های اجتماعی نظارت کند ،توانایی تفسیر داده ها یا نمودار ها را داشته باشد و بتواند در مورد نتایج نظر سنجی گزارش بدهد.

هدف از دوره خبر نگاری گردشگری، فراهم آوردن دانش جامعی در زمینه های مربوطه، کمک به تقویت مهارت های تحلیلی، حفظ دانشجویان در مسیر رویه های تاریخی و ارتباط آنها ست. این دوره، مقدمه ای بر اصول اساسی خبر نگاری گردشگری و ارتباطات وگستره ای از محتوای تئوری و عملی است که دانش و تکنیک ها ی الهام بخش و مطالب آموزشی را برای کسانی که مایل به انتخاب شغل خبر نگاری گردشگری هستند، ارائه می دهد.

خبرنگاری گردشگری
خبرنگاری گردشگری

بعد از اتمام برنامه آموزش خبر نگاری گردشگری، دانشجویان باید بتوانند چارچوب مفهومی را برای روزنامه نگاری گردشگری و ارتباطات عمومی در عصر دیجیتال و محیط های موبایل با توجه به سفرتلفیق کنند، با ژانرهای روزنامه نگاری گردشگری و شرایط ارتباط مسافرت در یک محیط دیجیتالی شبکه ای و چند فرهنگی آشنا شده باشند، قادر به گزارش دادن، نوشتن، ایجاد، تولید و ارائه قطعات مفرح چند رسانه ای و سخنان بصری و صوتی با محتوای خبر نگاری و ارتباطی باشند، شیوه هایی مطابق با خبرنگاری گردشگری را شناسایی، درک، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی کرده و راهبردهای تسهیل ارتباط موثر در زمینه مسافرت را بشناسند ونقش و مشارکت شان در تنظیم و شکل دادن فرهنگ سفر و شناسایی ارتباطات و خبر نگاری را شناسایی کنند.

مدرک لازم برای پرداختن به این شغل ، کارشناسی ارشد است.

ثبت نام دوره خبرنگار گردشگری