اهداف دوره DBA

اهداف دوره DBA

در دوره DBA نگاهی اجمالی به ذکر مخاطبین مدرک DBA  و اهداف دوره (DBA (Doctorate of Business Administration معادل « دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب‌‌ و…

DBA

DBA

DBA یا مدرک حرفه ای دکترای مدیریت، دارای اعتبار و حوزه های بین المللی ست که برای ارتقاء عملکرد اجرایی و حرفه ای از طریق…