اصول آموزش مدیریت

اصول آموزش مدیریت

اصول آموزش مدیریت دوره اصول آموزش مدیریت، برای شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی مورد نیاز مدیران و به منظور پاسخگویی به چالش ها و…

آموزش مدیریت

آموزش مدیریت

آموزش مدیریت مدیریت ، فعالیتی است که مختص یک سازمان ها نبوده و تعیین اهداف سازمان و فعالیت های آینده، ماهیت سازمان و ساختار آن،…

اهمیت آموزش مدیریت

اهمیت آموزش مدیریت

اهمیت آموزش مدیریت صرف نظر از اندازه سازمانها، آموزش مدیریت می تواند سرمایه گذاری بزرگی برای بسیاری از آنها باشد. ممکن است سازمان های بزرگ…

مدیریت به شیوه سامسونگ

مدیریت به شیوه سامسونگ

مدیریت به شیوه سامسونگ توسعه فن‌آوری اطلاعات، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دنیای کنونی است. و زندگی در این عصر ایجاب به مشارکت در فرآیند تولید…

447
MBA یا مدیریت کسب و کار

MBA یا مدیریت کسب و کار

MBA چیست؟ مدیریت ارشد کسب‌و‌کار (MBA) مخفف (Master of Business Administration) درجهٔ کارشناسی ارشد در رشتهٔ مدیریت و تجارت است. بنابر تعریف ارائه شده ام‌بی‌ای…

روابط عمومی و رسانه‌ها

روابط عمومی و رسانه‌ها

روابط عمومی آن دانشی است که به‌وسیله آن، ارگان‌ها می‌کوشند به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی به‌دست آورند. رسانه واسطه‌ای…