پذیرشگر هتل

معرفی پذیرشگر هتل

پذیرشگر هتل کیست ؟

پذیرشگر هتل فردی است دارای مهارت ارتباط با مهمانان و قدرت جذب مهمان . لزوما باید فردی باانگیزه و گشاده رو و با بیانی صریح باشد . کلیه کارهای اطلاع رسانی به مهمانان درباره محل اقامت آنها ،ویژگی ها ، امکانات همچنین پذیرش مهمان ها از جمله وظایف پذیرشگری هتل محسوب می شود . به طور کلی میتوان گفت پذیرشگری هتل بخش اصلی یک هتل محسوب میشود . هتل ها از جمله مراکزی هستند که از تمامی نقاط جهان مهمان می پذیرند لذا پذیرشگری هتل لزوما باید با زبان های زنده آشنایی داشته باشد .

وظایف پذیرشگری هتل چیست ؟

 پذیرشگر هتل باید از دانش و تجربه کافی در این زمینه برخوردار باشد .

 یک پذیرشگری هتل باید همیشه آماده به کار باشد زیرا این شغل دارای تایم کاری مشخص نبوده و فرد باید در شیفت های مختلف انجام وظیفه کند.

 فرد پذیرشگر باید دارای سرعت عمل در انجام کارهای کامپیوتری را داشته باشد .

 فرد پذیرشگری هتل مسئولیت پذیرش و رسیدگی به تمامی خواسته های مهمانان را دارد .

 تمامی پرداخت ها ی هتل توسط پذیرشگری هتل انجام می شود .

پذیرشگر هتل
پذیرشگر هتل

افرادی هستند که به شغل پذیرشگری هتل علاقه مند هستند لذا این افراد موظف هستند در دوره آموزشی پذیرشگری هتل شرکت کنند تا با تمامی وظایف این شغل در طول دوره آموزشی آشنا شوند . برای شرکت در دوره های آموزشی پذیرشگری هتل فرد باید:

 با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشد .

 فرد در سلامت کامل باشد .

 با حداقل تحصیلات دیپلم

 دارای مهارت کامپیوتر ICDL

در حال حاظر دوره های آموزش پذیرشگری هتل در آموزشگاه  تدریس می شود . ضمن اینکه به  افراد شرکت کننده در دوره آموزشی پذیرشگر هتل مدرک پذیرشگر هتل در سطح ملی و بین المللی اعطا میگردد .

ثبت نام دوره پذیرشگر هتل