رزومه نویسی

آشنایی با دوره مهارت رزومه نویسی

آشنایی با دوره مهارت رزومه نویسی

به سوابق تحصیلی و شغلی افراد ، رزومه یا CV  گفته می شود و در درخواست  کاربر دارد. رزومه یک مدرک چند صفحه‌ای است که خلاصه‌ای از سوابق کاری و تحصیلات و مشخصات فرد در آن نوشته شده و معمولا برای استخدام و گزینش (خصوصا در مواردی که مصاحبه ‌ای وجود دارد) کاربرد دارد. رزومه شامل اطلاعاتی است که اگر به درستی تنظیم شود توانمندیهای متقاضی به نحوه احسن نشان داده خواهند شد.رزومه برای افراد جویای کار می باشند.

یکی از مهمترین نکات نوشتن رزومه نویسی بخصوص بخش تجربیات حرفه ای این است که به تجربیات خود کمیت بدهیم .پیش از نوشتن رزومه خوب در مورد سوابق تحصیلی و شغلی خود فکر کنیم تا چیزی را از قلم نیاندازیم . سعی کنیم تا حد ممکن مدارکی بر سوابقمان آماده و تجربه کنیم و ضمیمه رزومه نماییم.

رزومه نویسی
رزومه نویسی

نکات مهم رزومه نویسی :

1- ظاهر رزومه باید تمیز و مرتب باشد و نیز بدون غلط املایی یا نگارشی : متن از لحاظ گرامر و تایپ بررسی کنیم.

2- از دادن توضیحات مفصل بپرهیزیم ، اطلاعات را خلاصه شده بنویسیم: باید مختصر و مفید باشد. رزومه حداکثر پنج صفحه تهیه شود. کارفرمایان بیشتر به تجربه های موفق کاری در گذشته اهمیت می دهند.

3- هدف و منظور خود را مختصر شرح دهیم: مشخص بودن هدف کمک زیادی به مهم جلوه دادن صحبت های در رزومه می کند. توانمندیهایمان را بیان کنیم و به قدرت و نیرویمان در کاراهمیت می بخشد.

4- مثبت بنویسیم: تمام نکات منفی و یا بیان غیرمثبت را ا رزومه حذف کنیم و نکات مثبت را در مورد خود عرضه کنیم موفق تریم.

5- به توانایی ها و نقاط قوت خود اهمیت بدهیم: رزومه را طبق قابلیت ها درجه بندی کنیم و استعدادهای خود را به طور خلاصه و مفید و با رعایت حق تقدم بیان کنیم. این گونه وانمود کنیم که توانایی ها ، واقعیتی در ما هستند.

6- از آوردن ضمایر مثل «من» در رزومه پرهیز کنیم.

ثبت نام دوره مهارت های رزومه نویسی