اصول مقاله نویسی

اصول مقاله نویسی

اصول مقاله نویسی حتی قبل از نوشتن حروف روی کاغذ شروع شده و شامل پروسه هایی مانند تفکر انتقادی، ارتباطات و خلاقیت است. اصول مقاله نویسی در شش اصل ، انتخاب کردن عنوان و تمرکز روی آن، در نظر گرفتن نیاز و خواست مخاطبان، تحقیق کردن برای هر چه بیشترعلمی کردن مقاله، بررسی پیش نویس و در نظر گرفتن دیدگاه مخاطب ، خاص کردن مقاله از طریق مشخص کردن نوع آن و خواندن مقاله و اصلاح کردن آن و تکرار این روند خلاصه میشود.
دوره اصول مقاله نویسی ، جهت آماده سازی دانشجویان و برای تمرین نوشتن مقاله و خواندن و نوشتن به عنوان مهارت های مرتبط طراحی شده است.

اصول مقاله نویسی
اصول مقاله نویسی

در این دوره، دانشجویان درک خواندن، فرایند نوشتن و تفکر انتقادی را مطالعه و تمرین خواهند کرد و همزمان با توسعه مهارت های لازم برای نوشتن متون متنوعی از پاراگراف های متمرکز، توسعه یافته، سازمان یافته و یا مقالات کوتاه ، ساخت جملات واضح و صحیح را تمرین و تکرار میکنند.علاوه بر این، دانشجویان باید بر نحوه نوشتن پاراگراف / مقالات پیچیده هم تسلط داشته باشند . محتوای این دوره، فعالیت ها و تکالیف، خواندن و نوشتن برای یک هدف علمی را در بر می گیرد.
نوشتن مهارتی است که در همه حوزه های زندگی مورد نیاز بوده و مانند سایر مهارت ها نیاز به تمرین برای تسلط دارد. آموزش صحیح اصول مقاله نویسی به دستیابی به تمام دانش و مهارت های مورد نیاز برای نوشتن مقاله ای کامل و علمی و منحصر به فرد کمک میکند. این آموزش، توسط متخصصان آکادمی های منتخبی توسعه یافته که تجربه زیادی در این زمینه دارند. علاوه بر این ، همه این برنامه های آموزشی به روز می شود تا بر نیازهای در حال تغییر صنعت مقاله نویسی متمرکزشوند.
بعد از گذراندن دوره های کاربردی رشته آشنایی با اصول مقاله نویسی، به دانشجویان گواهینامه اعطا میشود.

ثبت نام دوره آشنایی با اصول مقاله نویسی