طب سنتی

طب سنتی چیست؟

طب سنتی (یا طب محلی، جایگزین یا طبیعی) ، واژه ای ست که برای همه انواع مختلف سیستم های غیرعلمی استفاده شده وشامل جنبه های پزشکی دانش سنتی است که در طی چند نسل و قبل از طب مدرن در جوامع مختلف توسعه یافته است. سازمان بهداشت جهانی (WHO)، این طب را “مجموع دانش، مهارت ها و شیوه های مبنی بر نظریه ها، باورها و تجربیات بومی در فرهنگ های مختلف برای حفظ سلامتی وهمچنین پیشگیری، تشخیص، بهبود یا درمان بیماری های جسمی و روحی تعریف می کند. شیوه های معمول شامل پزشکی سنتی آفریقایی، Ifa، Muti، طب سوزنی، طب کره ای، طب چینی، طب اسلامی، طب ایران، Unani، دارو سیدا، آیورودا و طب گیاهی میشود.

طب سنتی
طب سنتی

طب اسلامی یا طب عربی، به دانش پزشکی که در دوران طلایی اسلامی توسعه یافته اشاره دارد، به زبان عربی نوشته شده و بر اساس قرآن و خرد و دانش عمیق و همچنین احادیث پیامبر است. این طب در اسلام ،اغلب طب پیامبر (طب نبوی) نامیده می شود که مسلمانان از آن به عنوان جایگزین درمان های مدرن یا مکمل درمان مدرن استفاده میکنند .علاوه براین، مسلمانان همیشه برای راهنمایی در تمام حوزه های زندگی و حتی موارد بهداشتی و پزشکی به قرآن و سنت رجوع میکردند و به دنبال کشف و استفاده از روش های سنتی و مدرن پزشکی بودند.
با توجه به مزیت های طب مدرن و اینکه در حال حاضر 80 درصد ازاسیای هایی ها و آفریقایی ها از این طب استفاده میکنند، به نظر میرسد که تلفیق آموزش طب سنتی و مدرن گزینه خوبی برای مراقبتهای سلامتی سراسر دنیا باشد.
طب سنتی امروزی ، تمام جنبه های تحقیقات مدرنیزه و استاندارد طب جهان مانند شیمی ، داروسازی، مکانیسم مولکولی، بیولوژی سیستم ، ژنومیک، متابولومویک، ایمنی، کنترل کیفیت، مطالعات بالینی سنتی چینی، آیورودا، Unani، عربی و سایر علوم قومی را بر میگیرد. گرایش های طب سنتی در ایران شامل داروسازی در طب سنتی (کارشناسی ارشد و دکترا )، طب سنتی(کارشناسی ارشد و دکترا) و تاریخچه طب سنتی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) ست.
دوره آموزشی طب شامل طب سوزنی، حجامت،مغز و اعصاب مرکزی، انکولوژی مرکزی، شیوه زندگی در پزشکی فارسی ، ماساژ درمانی وتغذیه در طب و دوره آموزشی داروسازی در این طب شامل طب گیاهی ست.

لیست دوره های طب سنتی