روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی چیست

روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی مربوط به ارزیابی و درمان بیماری های روانی، رفتار غیر طبیعی و مشکلات روانپزشکی است. روانشناسان به دنبال کاهش پریشانی و بهبود سلامت روانی بیماران خود هستند. آنها از روش های روانشناختی و تحقیقاتی متنوعی استفاده می کنند تا تغییرات مثبتی در زندگی بیماران به وجود آورند. روانشناسی یکی از محبوب ترین زمینه های درونی رشته روانشناسی است. روانشناسی ، شامل استفاده از نظریه ها، اصول و روش های روانشناختی برای ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روانی و سایر اشکال رفتار غیر طبیعی است ؛ وطیف گسترده ای از شرایط مانند افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد، اختلال عملکرد جنسی، اعتیاد، اختلالات خوردن و رفتار تهاجمی را در بر میگیرد. روانشناسان نیز علل رفتار غیر طبیعی را به منظور پیش بینی و پیشگیری از ناسازگاری بررسی می کنند.

روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی

هدف از دوره روانشناسی ،معرفی تئوری و شیوه های بالینی به دانشجویان ،ارزیابی و تفسیر رابطه بین عملکرد سیستم های عصبی، شناختی، احساسات و رفتار واعمال کردن این دانش برای طراحی مداخلات فردی بیماران است. در این دوره، دانشجویان در معرض علم و عمل روانشناسی قرار گرفته و در مورد ویژگی های بالینی بسیاری از کلاس های عمده اختلالات روانپزشکی و روش های معتبر علمی موجود برای این شرایط یاد خواهند گرفت.
برنامه آموزش روانشناسی، جهت آماده سازی برای پژوهش دانشگاهی و حرفه ای در روانشناسی ، روانپزشکی و یا روانشناسی شخصیت در نظر گرفته شده است. همچنین، آموزش روانشناسی (در ارزیابی، تشخیص و روان درمانی) بخشی جدایی ناپذیر آموزش دانشمندان بالینی مجرب و خلاق محسوب می شود. با این وجود، هدف اصلی دانشجویان روانشناسی بالینی، تبدیل شدن به روانشناسان متخصص، نه تنها پزشکان متخصص، است و این برنامه برای حمایت از این هدف طراحی شده است.
مدارک دانشگاهی که برای رشته روانشناسی بالینی اراوه میشوند شامل کارشناسی ارشد، دکترا و فوق دکتراست.

ثبت نام دوره روانشناسی بالینی