جوشکاری

جوشکاری

جوشکاری ، فرایند ساختن یا تراشیدن است که مواد فلزی یا ترموپلاستیک را از طریق همجوشی بهم متصل کرده اما فلز پایه را ذوب نمیکند ؛ و البته از تکنیک های اتصال فلزات در درجه حرات پایین تر،مانند لحیم کاری، متمایز است. میتوان از جوش کاری برای برش و انهدام اشیاء و همچنین تعمیرات استفاده کرد. کارآمدترین و اقتصادی ترین روش اتصال دائم دو فلز بود که دو فلز ،بعد از اتصال به عنوان قطعه ای واحد عمل میکنند.
در واقع یک رشته مهندسی پیچیده است که شامل جنبه های علوم مواد، طراحی، بازرسی، سیستم های مکانیکی و الکترونیکی، لیزر ها و روبات ها است. علاوه بر این، برآورد شده است که مهندسی جوش بیش از 50 درصد از محصولات تولید شده را تحت تاثیر قرار داده و تقریبا هر بخش از اقتصاد تا حدودی به جوش و مواد وابسته است.

جوشکاری
جوشکاری

این دوره چهار شاخه اصلی دارد که شامل قوس فلزی محافظ (SMAW) ، جوشکاری قوس فلزی گازی (GANW)، جوشکاری قوس فلورسنت (FCAW و جوش کاری قوس تنگستن گاز ((GTAW H هستند و هر کدام برای جوش، از روش ها و مواد خاصی استفاده کرده و کاربردشان در صنعت متفاوت است.
دوره های جوشکاری برای دانشجویان شامل تفسیر طرح ها، جوش لوله، جوش قوس الکتریکی ، روش جوش کاری گاز مستقیم با تنگستن، روش جوش کاری گاز بی اثر،متالورژی ،علم مواد، ساخت آلیاژ،طراحی با کامپیوتر ،قوانین جوش و ماشین جوشکاری خودکار، فرآیند جوش ، طراحی جوش ، ارزیابی غیر مخرب ، مهندسی عمران و ترمودینامیک میشود.
آموزش و یادگیری جوش کاری آسان نبوده و مستلزم صبر، تمرین و دانش عمیقی ست . بنابراین ، با توجه به حساسیت کارو کمک به بهبود مهارت های و حفظ امنیت در روند، باید برای آموزش جوشکاری به تازه کارها نکاتی را رعایت کرد . این نکات رعایت اصول ایمنی، نصب درست مواد مصرفی، تمیزی کار، پیروی از شیوه های جوش کاری، شناخت اهمیت فلز پر کننده، شناخت ویژگی های مواد، چگونگی رفع مشکل و بازرسی بصری جوش هستند.
مدارک این رشته شامل فوق دیپلم ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

لیست دوره های جوشکاری