اصول امنیت شبکه

اصول امنیت شبکه های کامپیوتری

اصول امنیت شبکه ( Network Security ) مقررات و سیاست‌های اخذ شده و مقرراتی است که از جانب مدیر شبکه جهت نظارت بر سطح دسترسی‌ها و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز و سرقت اطلاعات، سوء‌ استفاده‌، ویرایش بی‌مورد و دست‌کاری داده‌ها و منابع اطلاعاتی تدوین می‌شود و بر شبکه‌های کامپیوتری اعمال می‌گردد.
امنیت یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شبکه‌های کامپیوتری است که در دوره‌های آموزش شبکه باید مورد توجه قرار گیرد. بعد از پیکربندی شبکه مهم‌ترین رکن ایجاد شبکهٔ کامپیوتری، تضمین امنیت شبکه است که برای تسلط به این موضوع نیازمند گذراندن دورهٔ آموزشی امنیت شبکه در سطح عالی می‌باشد.

کلیات اصول امنیت شبکه کامپیوتری

حفاظت، پشتیبانی و نگهداری اطلاعات، برنامه‌های خاص و حساس، نرم‌افزارها و هر چیزی که در حافظه‌های جانبی کامپیوتر مورد نظر قرار دارد و از اهمیت برخوردار است، امنیت کامپیوتری نام گرفته می‌شود. تفکر امنیتی شبکه به‌ منظور دست یافتن به سه عامل CIA می باشد. CIA مخفف حفظ راز و امانت‌داری (Confidentiality)، حفظ یکپارچگی (Integrity) و در دسترس بودن دائمی (Availability)می‌باشد.
CIA مبنای اصلی امنیت اطلاعات در شبکه و بیرون از شبکه را تشکیل می‌دهند، به‌صورتی که تمامی تجهیزات لازم برای برپایی شبکه همگه باید پیروی این سه پارامتر باشند.

اصول امنیت شبکه
اصول امنیت شبکه

امانت‌داری (Confidentiality)
اصل امانت‌داری به این معنا است که اطلاعات تنها در اختیار کسانی قرار بگیرد که به این اطلاعات نیازمندند و از انتشار بی‌جا و بیهودهٔ آن پرهیز شود.

یکپارچگی (Integrity)
یک‌پارچگی به معنای این است که تغییر در اطلاعات تنها باید توسط پروسه‌ها و اشخاص خاصی که مجوز دسترسی دارند صورت بگیرد و یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات باید در داخل و خارج سیستم حفظ شود و این بدان معناست که تغییر در داده‌ها و سیستم باید هم‌زمان در داخل و خارج صورت پذیرد.

در دسترس بودن (Availability)
پارامتر در دسترس بودن، یعنی اینکه سیستم همیشه باید قابل دسترسی و کارآمد باشد و عوامل داخلی و خارجی نباید مانع عملکرد دائم سیستم شود.

علاوه بر پارامترهای ذکر شده، پارامترهای دیگری هم وجود دارند. پارمترهایی چون تقاضای شناسایی هنگام اتصال (Identification)، تعیین هویت کاربر (Authentication)، تعیین میزان دسترسی (Accountability).

ثبت نام دوره امنیت شبکه